19 Nov 2014 
Konm vo funkcii prezidenta MHK DUBNICA.
Dnenm dom konm vo funkcii prezidenta MHK DUBNICA. Chcem sa poakova vetkm hrom, trnerom, funkcionrom, sponzorom, rodiom a fanikom, s ktormi som mal es spolupracova poas mjho 7,5 ronho psobenia vo funkcii prezidenta. Zo srdca prajem MHK DUBNICA vetko len to najlepie, vea portovch spechov a spokojnch fanikov.

S ctou

Tibor Paksi