20 Oct 2014 
Škola Korčuľovania.
Škola korčuľovania je pre klub MHK DUBNICA veľmi dôležitá, len bohužiaľ nám ju nájomca zimného štadióna p. Valach zrušil, napriek tomu, že s tým nesúhlasím. Jeho dôvod je, že si ľudia z toho robili verejné korčuľovanie a on mal o to menej ľudí na verejnom korčuľovaní. Za problémy zo zrušením školy korčuľovania sa všetkým ospravedlňujem. Ako prezident klubu MHK DUBNICA si uvedomujem prínos školy korčuľovania pre klub a budem sa do budúcna
snažiť o jej obnovenie.

Tibor Paksi
prezident MHK DUBNICA